Nordic-Media klarte å få frem vårt budskap på en god måte.