Scandic Markiser

Animasjonsvideo med informasjon om historikk og hvordan Scandic Markiser lager sine produkter og leverer til kundene sine.